top of page


Zorgprestatiemodel:

In het zorgprestatiemodel bepaalt de duur van het consult (45 of 60 minuten), de setting (ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II) waarin de behandeling plaatsvindt en het beroep van uw zorgverlener (klinisch neuropsycholoog) het tarief. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling.


De tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld kunt u opvragen en zijn in de Praktijk aanwezig. Indien u niet op uw afspraak komt en niet tijdig afmeldt, wordt er een no-show tarief gerekend van 100,=


De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

U krijgt meestal 70-80% van de behandeling vergoed (minus eigen risico).

Een restitutieverzekering vergoedt 100%.


Neem bij vragen contact op.

bottom of page