top of page

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over uw behandeling bij mij, dan is het raadzaam hierover eerst met mij te praten dan proberen we samen tot een oplossing te komen. U kunt mij altijd zeggen waarom u niet tevreden bent en waarover u niet tevreden bent. Komen we er samen niet uit dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog.

Indien u niet tevreden bent over het uitgevoerde onderzoek, adviseer ik u eveneens om eerst met mij te bespreken wat de redenen zijn. Indien we er niet uitkomen, adviseer ik u om een second opinion te vragen bij een collega klinisch neuropsycholoog.

Een klacht kan bij de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP) in behandeling genomen worden. Uitgangspunt voor de klachtenfunctionaris is de klacht van de cliënt en de wensen van de cliënt met betrekking tot de behandeling daarvan.

bottom of page