top of page

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen ons gedrag en de werking van onze hersenen. Het onderzoek richt zich op de hersenfuncties en geeft informatie en inzicht in de aard van eventueel gestoorde hersenfuncties (bijvoorbeeld een geheugenstoornis).

De neuropsycholoog brengt het klachtenpatroon in kaart en tracht uw klachten te objectiveren. Vervolgens worden adviezen gegeven en- of een behandeling ingesteld om (beter) te leren omgaan met uw beperkingen. Centraal daarbij staat het leren accepteren van de beperkingen en het verwerken van veranderingen in het leven die deze beperkingen met zich meebrengen.

Hersenletsel heeft vaak emotionele- en gedragsmatige gevolgen, die grote veranderingen in ons leven kunnen geven en ook relaties beinvloeden. Direct betrokkenen (partner, kinderen) kunnen zonodig ook begeleid worden.

Onderzoek bestaat uit een intakegesprek, diverse tests (intelligentie, geheugen, concentratie, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning) en vragenlijsten (o.a. in kaart brengen van lichamelijke en psychische klachten).

Therapie is vooral inzichtgevend, gericht op acceptatie en verwerking.

Negatieve, of verkeerde cognities (gedachten) leren ombuigen tot positieve, adequatere gedachten (cognitieve gedragstherapie). Bij traumabehandeling (EMDR/EFT) gaat het om het (leren) loslaten van negatieve of angstige cognities en/of emoties (verdriet/spanningen). Een doeltreffende techniek die binnen de therapie wordt gebruikt is EFT (Emotion Free Techniques).

EFT is een lichaamsgerichte interventie waarin acupressuur wordt gebruikt. Bij EMDR worden oogbewegingen of tonen gebruikt en bij jonge kinderen wordt op bijv. de handjes geklopt, vergelijkbaar met EFT.

Er wordt naar gestreefd dat de cliënt zelf deze technieken leert gebruiken, en dus niet afhankelijk wordt van de therapeut.

bottom of page